تاریخ : سه شنبه، 6 تير ماه، 1391
موضوع : رمان ایرانی

دانلود رمانهای فهیمه سلیمانی

دانلود کتاب الکترونیکی رمانهای نویسندگان برتر ایرانی , رمانهای رایکا و چشمهای بارانی اثر فهمیه سلیمانی در کتابخانه یاس

 

خلاصه رمان چشمهای بارانی نوشته فهیمه سلیمانی :

پونه با مادر و خواهرش پامچال در فقر و نکبت زندگی میکند مادرش هر بار به امید یافتن پشتوانه محکم با مردی ازدواج میکند ولی هر بار با شکست مواجه میشود زمان برادر شوهر پامچال پونه را دوست دارد ولی او از فرهنگ پسری که به او نامه های عاشقانه میدهد خوشش میاید. یک روز فرهنگ زمان را با چاقو میزند و پونه را میدزدد پونه که آبروی خود را بر باد رفته میبیند تسلیم میشود . فرهنگ پونه را به دست بهمن میسپارد ولی بهمن که رئیس یک باند قاچاق مواد مخدر است عاشق پونه میشود و او را به تملک خود در میاورد . ولی بهمن وقتی میفهمد که پونه از او حامله شده او را تا سر حد مرگ کتک میزند و در گوشهٔ خیابان میاندازد . وقتی پونه خوب میشود میفهمد که به دست گروه رقیب افتاده ولی اینبار خودش برای انتقام از بهمن با این باند همکاری میکند . وقتی بهمن میفهمد که پونه زنده است دوباره سعی میکند توجه او را جلب کند ، و در یک مهمانی از زبان فرهنگ میفهمد که زمان زنده است و پونه ………
 

نام کتاب نویسنده موضوع حجم صفحه
رایکا فهمیه سلیمانی رمان ایرانی 1.87 MB 592
چشمهای بارانی فهمیه سلیمانی رمان ایرانی 1.50 MB 411
 

دانلود در ادامه مطلببخشی از کتاب رمان رایکا نوشته فهیمه سلیمانی :
در به آرامی باز شد ، دختري با صورتی ظریف و بینی قلمی و ابروهاي بلند و خوش حالت داخل شد و روبروي او ایستاد. رایکا به صندلی چرمی اش تکیه داد و درحالیکه خودنویس داخل دستش را تکان می داد، به مغزش فشار آورد تا چهره دختر را بیاد آورد . اما هرچه اندیشید بی نتیجه بود .به همین خاطر بار دیگر به برگه هاي روي میز روبرویش خیره شد و با بی توجهی پرسید:
- بفرمایید..... امرتون
دختر جوان من من کنان گفت:
- ببخشید سرمدي هستم، رزا سرمدي
رایکا بی توجه به او، باز هم کلماتی را روي کاغذهاي روبرویش یادداشت کرد و پرسید:
- اسم شما باید چیزي رو بیاد من بیاره؟
دختر با لحنی آرام گفت:
- بله، من از امروز قراره بعنوان مترجم شرکت................

 

نام کتاب نویسنده موضوع حجم دریافت فایل
رایکا فهمیه سلیمانی رمان ایرانی 1.87 MB دانلود
چشمهای بارانی فهمیه سلیمانی رمان ایرانی 1.50 MB دانلود


رمان رایکا به در خواست ناشر از روی سایت حذف شد و در دسترس نمی باشد .
 


دانلود کتاب الکترونیکی , رمانهای نویسندگان برتر ایرانی , رمانهای رایکا , چشمهای بارانی اثر فهمیه سلیمانی

منبع این مقاله : :دانلود رایگان کتاب
آدرس این مطلب : http://yasbooks.com/6/دانلود-رمانهای-فهیمه-سلیمانی/