تاریخ : جمعه، 15 مرداد ماه، 1389
موضوع : شعر نو فارسی

دانلود رایگان کتابهای شعر سیمین بهبهانی

دانلود کتابهای شعر سیمین بهبهانی شامل جای پا(چهره های واقعی) ،جای پا(از خود گفتن ها) ،چلچراغ(با خود بودن ها) ،چلچراغ(من و دیگران) ،مرمر و کتاب تازه ها در کتابخانه یاسسیمین بـِهْبَهانی متولد ۲۸ تیر ۱۳۰۶ در تهران است. او نویسنده و غزل‌سرای معاصر ایرانی است.و به خاطر سرودن غزل فارسی در وزن‌های بی‌سابقه به «نیمای غزل» معروف است.

نام کتاب نویسنده موضوع حجم صفحه
جای پا(چهره های واقعی)
سیمین بهبهانی
شعر نو
143 KB 40
جای پا(از خود گفتن ها) سیمین بهبهانی
شعر نو 118 KB 33
چلچراغ(با خود بودن ها) سیمین بهبهانی
شعر نو 162 KB 48
چلچراغ(من و دیگران) سیمین بهبهانی شعر نو 90.9 KB 18
مرمر سیمین بهبهانی شعر نو 189 KB 60
تازه ها سیمین بهبهانی شعر نو 102 KB 25

دانلود در ادامه مطلب


دانلود کتابهای الکترونیکی رایگان فارسی ، سایت دانلود کتاب ،دانلود اشعار سیمین بهبهانی

نام کتاب نویسنده موضوع حجم دذیافت فایل
جای پا(چهره های واقعی)
سیمین بهبهانی
شعر نو
143 KB دانلود
جای پا(از خود گفتن ها) سیمین بهبهانی
شعر نو 118 KB دانلود
چلچراغ(با خود بودن ها) سیمین بهبهانی
شعر نو 162 KB دانلود
چلچراغ(من و دیگران) سیمین بهبهانی شعر نو 90.9 KB دانلود
مرمر سیمین بهبهانی شعر نو 189 KB دانلود
تازه ها سیمین بهبهانی شعر نو 102 KB دانلود
دانلود ,کتابهای, شعر, سیمین ,بهبهانی , جای پا(چهره های واقعی) ،جای پا(از خود گفتن ها) ،چلچراغ(با خود بودن ها) ،چلچراغ(من و دیگران) ،مرمر, کتاب تازه ه

منبع این مقاله : :دانلود رایگان کتاب
آدرس این مطلب : http://yasbooks.com/50/دانلود-رایگان-کتابهای-شعر-سیمین-بهبهانی/