تاریخ : سه شنبه، 25 مرداد ماه، 1390
موضوع : تاریخ اسلام

دانلود کتابهای تاریخی بعد از ظهور اسلام

دانلود رایگان کتابهای تاریخی بعد از اسلام شامل :  شیر زنان ایران ، فتوح البلدان ، تاریخ بیهقی ، تاریخ بخارا و کتاب تاریخ طبرستان جلد 1 و 2 در کتابخانه الکترونیکی یاس

 

بخشی از کتاب تاریخ طبرستان :
تألیف: "بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب" معروف به ابن اسفندیار در قرن هفتم.

این کتاب یکی از قدیمی‌ترین تواریخ محلی طبرستان است و در مواردی از تاریخ‌نویسی محلی فراتر می‌رود. نثر این اثر برخلاف مقدمه مصنوعش، روان است و با حکایات و اشعار عربی و واژه‌های طبری همراه شده است. ظاهرا طرح مؤلف در تدوین این اثر بر اساس یک مقدمه و سه مجلد بوده است، اما چون مقدمه و مجلد دوم و آغاز مجلد سوم موجود نیست و نسخه‌های به جا مانده از تصرف کاتبان در امان نبوده و حتی برخی نسخه‌ها، قسم یا مجلد چهارم نیز دارند به طرح مؤلف بدرستی نمی‌توان پی برد. نسخه‌های گوناگون این اثر در کتابخانه‌های لندن و سن پطرزبورگ و پاریس مغشوش‌اند و افتادگی دارند. تاریخ کتابت نسخ موجود قرن یازدهم است و ظاهرا ناسخان از روی یک نسخه پر اشتباه کتاب را استنساخ کرده‌اند.

 

نام کتاب توضیحات موضوع حجم صفحه
شیر زنان ایران معرفی  زنان مشهورتاریخ باستان ایران تاریخ بعد از اسلام 1026 MB 10
فتوح البلدان احمدبن یحیی بلاذری تاریخ بعد از اسلام 3.33 MB 631
تاریخ بیهقی محمد بن حسین بیهقی تاریخ بعد از اسلام 12.6 MB 815
تاریخ بخارا ابوبكر نرشخي تاریخ بعد از اسلام 679 KB 118
تاریخ طبرستان جلد 1 و 2 بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب تاریخ بعد از اسلام 3.19 MB 329،176


دانلود در ادامه مطلببخشی از کتاب تاریخ بیهقی نوشته  محمد بن حسین بیهقی :
تصحیح : دکتر علی اکبر فیاض
به اهتمام : دکتر محمد جعفر یاحقی
«اما غرض من آن است که تاریخی پایدار بنویسم و بنایی بزرگ بر افراشته گردانم چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند».
ابوالفضل بیهقی مانند حکیم فرزانه توس، ابوالقاسم فردوسی، نیک می‌دانسته که اثرش از «باران و از تابش آفتاب» و گذر زمان گزندی نمی‌بیند. وی گلستانی ساخته که «همیشه خوش» مانده و عمرش «همین پنج روز و شش» نیست. او به خواننده ایرانی می‌گوید که«بنای برافراشته» اش تا «آخر روزگار» باقی خواهد ماند.

 

نام کتاب توضیحات موضوع حجم دریافت فایل
شیر زنان ایران معرفی  زنان مشهورتاریخ باستان ایران تاریخ بعد از اسلام 1026 MB دانلود
فتوح البلدان احمدبن یحیی بلاذری تاریخ بعد از اسلام 3.33 MB دانلود
تاریخ بیهقی محمد بن حسین بیهقی برای تهیه این کتاب به انتشارات مراجعه نمایید.
تاریخ بخارا ابوبكر نرشخي تاریخ بعد از اسلام 679 KB دانلود
تاریخ طبرستان جلد 1 و 2 بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب تاریخ بعد از اسلام 3.19 MB دانلود


 
منبع این مقاله : :دانلود رایگان کتاب
آدرس این مطلب : http://yasbooks.com/280/دانلود-کتابهای-تاریخی-بعد-از-ظهور-اسلام/