تاریخ : پنجشنبه، 18 اسفند ماه، 1390
موضوع : شعر کلاسیک

دانلود رایگان کتابهای عطار نیشابوری

دانلود رایگان کتابهای عطار نیشابوری شامل تذکرة الاولیا،اشترنامه ، پندنامه،بی سرنامه،بلبل نامه،سی فصل،وصلت نامه،منطق الطیر،اسرارنامه،رابعه، مصیبت نامه، مظهرالعجایب،خسرو نامه، مختارنامه، نزهت الاحباب در کتابخانه یاس

فریدالدّین ابوحامد محمّد عطّار نیشابوری یکی از عارفان و همچنین یکی از شاعران بلندنام ادبیّات فارسی‌ در اواخر سدهٔ ششم و اوایل سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری مطابق با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور کنونی زاده‌ شد. نام او «محمّد»، لقبش «فرید الدّین» و کنیه‌اش «ابوحامد» بود و در شعرهایش بیشتر عطّار و گاهی نیز فرید تخلص کرده ‌است. نام پدر عطّار ابراهیم (با کنیهٔ ابوبکر) و نام مادرش رابعه بود. او که داروسازی و عرفان را از شیخ مجدالدّین بغدادی فرا گرفته‌بود، به شغل عطاری و درمان بیماران میپرداخت.
 

نام کتاب نویسنده موضوع حجم صفحه
تذکرة الاولیا عطار نیشابوری شعر کلاسیک 765 KB 140
اشتر نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 563 KB 101
پند نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 481 KB 32
بی سر نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 275 KB 8
بلبل نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 385 KB 22
سی فصل عطار نیشابوری شعر کلاسیک 366 KB 35
وصلت نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 477 KB 10
منطق الطیر عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.10 MB 208
اسرار نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 752 KB 107
رابعه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 163 KB 10
مصیبت نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.83 MB 260
مظهرالعجایب عطار نیشابوری شعر کلاسیک 888 KB 170
خسرو نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.17 MB 246
مختار نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.17 MB 238
نزهت الاحباب عطار نیشابوری شعر کلاسیک 377 KB 14

دانلود در ادامه مطلبمنطِقُ‌الطِّیر منظومه‌ای‌ست از عطار نیشابوری که به زبان فارسی و در قالب مثنوی به بحر رمل مسدس مقصور سروده شده‌است. کار سرودن این مثنوی در قرن ششم هجری قمری (۱۱۷۷ میلادی) پایان یافته‌است. این مثنوی که ۴۴۵۸ بیت دارد، از مثنوی‌های تمثیلی عرفان اسلامی به شمار می‌آید. مراحل‌ و منازل در راه پوییدن و جُستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در منطق‌الطّیر عطار هفت منزل است. او این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق می‌نامد.

هفت وادی‌ به ترتیب چنین است: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر که سرانجام به فنا می‌انجامد. در داستان منطق‌الطّیر، گروهی از مرغان برای جستن و یافتن پادشاهشان سیمرغ، سفری را آغاز می‌کنند. در هر مرحله، گروهی از مرغان از راه باز می‌مانند و به بهانه‌هایی پا پس می‌کشند تا این که پس از عبور از هفت مرحله، از گروه انبوهی از پرندگان تنها «سی مرغ» باقی می‌مانند و با نگریستن در آینه حق در می‌یابند که سیمرغ در وجود خود آن‌هاست. در نهایت با این خودشناسی مرغان جذب جذبه خداوند می‌شوند و حقیقت را در وجود خویش می‌یابند.
عطار در آثار خود از این کتاب با نامهای «مقامات طیور» و «منطق الطیر» یاد کرده‌است.
 

نام کتاب نویسنده موضوع حجم دریافت فایل
تذکرة الاولیا عطار نیشابوری شعر کلاسیک 765 KB دانلود
اشتر نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 563 KB دانلود
پند نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 481 KB دانلود
بی سر نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 275 KB دانلود
بلبل نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 385 KB دانلود
سی فصل عطار نیشابوری شعر کلاسیک 366 KB دانلود
وصلت نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 477 KB دانلود
منطق الطیر عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.10 MB دانلود
اسرار نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 752 KB دانلود
رابعه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 163 KB دانلود
مصیبت نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.83 MB دانلود
مظهرالعجایب عطار نیشابوری شعر کلاسیک 888 KB دانلود
خسرو نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.17 MB دانلود
مختار نامه عطار نیشابوری شعر کلاسیک 1.17 MB دانلود
نزهت الاحباب عطار نیشابوری شعر کلاسیک 377 KB دانلود


دانلود,کتابهای, عطار ,نیشابوری, تذکرة الاولیا،اشترنامه ، پندنامه،بی سرنامه،بلبل نامه،سی فصل،وصلت نامه،منطق الطیر،اسرارنامه،رابعه، مصیبت نامه، مظهرالعجایب،خسرو نامه، مختارنامه، نزهت الاحباب

منبع این مقاله : :دانلود رایگان کتاب
آدرس این مطلب : http://yasbooks.com/201/دانلود-رایگان-کتابهای-عطار-نیشابوری/