دانلود رایگان کتاب
دانلود کتابهای پائولو کوئیلو

تاریخ : چهارشنبه، 5 بهمن ماه، 1390   موضوع : رمان خارجی

دانلود رایگان کتابهای نویسندگان خارجی، کتابهای یازده دقیقه ,عطیه ی برتر ,برنده تنهاست ,بریدا ,چون رود جاری باش ,داستانهایی برای پدران فرزندان و نوه ها ,کتاب راهنمای رزم آور نور ,خاطرات یک مغ ,کوه پنجم ,نامه های عاشقانه ی یک پیامبر ,رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئیلو ,درساحل رودخانه ی پیدرا نشستم و گریه کردم ,هفت گناه کبیره ,جایی در بهشت ,کیمیاگر ,مکتوب ,ساحره ی پورتوبلو ,شیطان و دوشیزه پریم ,والکیری ها ,ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد و کتاب زهیر از پائولو کوئیلو در کتابخانه یاس

 

خلاصه کتاب کیمیاگر اثر پائولو كوئيلو :

سانتیاگو شبان اسپانیایی که به گوسفندان خود دلبستگی و ایمانی بی اندازه دارد، در خواب، کودکی را می بیند که اهرام مصر را به او نشان می دهد و می گوید که چوپان می تواند در آنجا به گنجی با ارزش دست یابد. پیش از نشان دادن جای دقیق گنج، از خواب بیدار می شود . نزد پیرزن پیشگویی می رود ؛ او نیز می گوید، اگر به اهرام مصر برود ، گنج را پیدا خواهد کرد، لیکن پیمان یک دهم گنج را از چوپان می گیرد. جوان چوپان ، که کتابخوان است، با تعدادی از گوسفندان خود، راه سفر در پیش می گیرد تا با فروش پشم گوسفندان خویش به بازرگانی اندلسی، خرج سفر را فراهم کند. او دلباخته دختر بازرگان شده و این دخترِ رؤیاهای چوپان می شود.پس از تهیه خرج سفر با فروش گوسفندان ، راهی سفر به مصر می شود. در راه با پیرمردی،که خود را پادشاه سالیم معرفی می کند، آشنا می شود که چوپان را به یافتن گنج تشویق می کند. به او می گوید: خداوند نشانه ها را به او نشان خواهد داد و او نباید در آنها کوتاهی کند. پیرمرد به او دو سنگ «اوریم» و «تُمّیم» می دهد تا هنگامی که سانتیاگو توان دیدن نشانه ها را ندارد او را یاری دهد.در راه پسری پول او را می دزدد و او بناچار نزدیک بلورفروشی یک مسلمان مشغول کار می شود. او نیز وی را تشویق می کند که دست از یافتن گنج نکشد. او که مرد مهربانی است به جوان کمک می کند، سانتیاگو در مدتی که مقداری پول تهیه کند و به سفر ادامه دهد . در کاروانی که به مصر می رود به یک انگلیسی، که او نیز کتابخوان است، بر می خورد. او نیز در پی همان چیزی است که شاه سالیم آن را « افسانه شخصی» خوانده و اکنون سانتیاگو و مرد انگلیسی هر دو در پی یک هدف هستند.

 

نام کتاب نویسنده موضوع حجم صفحه
یازده دقیقه پائولو کوئیلو رمان خارجی 337 KB 63
عطیه ی برتر پائولو کوئیلو رمان خارجی 508 KB 73
برنده تنهاست پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.55 MB 462
بریدا پائولو کوئیلو رمان خارجی 910 KB 167
چون رود جاری باش پائولو کوئیلو رمان خارجی 843 KB 161
داستانهایی برای پدران فرزندان و نوه ها پائولو کوئیلو رمان خارجی 674 KB 147
کتاب راهنمای رزم آور نور پائولو کوئیلو رمان خارجی 366 KB 76
خاطرات یک مغ پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.01 MB 161
کوه پنجم پائولو کوئیلو رمان خارجی 923 KB 264
نامه های عاشقانه ی یک پیامبر پائولو کوئیلو رمان خارجی 548 KB 94
رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئیلو پائولو کوئیلو رمان خارجی 386 KB 147
درساحل رودخانه ی پیدرا نشستم و گریه کردم پائولو کوئیلو رمان خارجی 2.59 KB 84
هفت گناه کبیره پائولو کوئیلو رمان خارجی 150 KB 7
جایی در بهشت پائولو کوئیلو رمان خارجی 44.3 KB 2
کیمیاگر پائولو کوئیلو رمان خارجی 2.63 MB 155
مکتوب پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.38 MB 125
ساحره ی پورتوبلو پائولو کوئیلو رمان خارجی 203 KB 17
شیطان و دوشیزه پریم پائولو کوئیلو رمان خارجی 668 KB 117
والکیری ها پائولو کوئیلو رمان خارجی 899 KB 202
ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد پائولو کوئیلو رمان خارجی 2.22 MB 153
زهیر پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.06 MB 187


دانلود در ادامه مطلب

 

نام کتاب نویسنده موضوع حجم دریافت فایل
یازده دقیقه پائولو کوئیلو رمان خارجی 337 KB دانلود
عطیه ی برتر پائولو کوئیلو رمان خارجی 508 KB دانلود
برنده تنهاست پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.55 MB دانلود
بریدا پائولو کوئیلو رمان خارجی 910 KB دانلود
چون رود جاری باش پائولو کوئیلو رمان خارجی 843 KB دانلود
داستانهایی برای پدران فرزندان و نوه ها پائولو کوئیلو رمان خارجی 674 KB دانلود
کتاب راهنمای رزم آور نور پائولو کوئیلو رمان خارجی 366 KB دانلود
خاطرات یک مغ پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.01 MB دانلود
کوه پنجم پائولو کوئیلو رمان خارجی 923 KB دانلود
نامه های عاشقانه ی یک پیامبر پائولو کوئیلو رمان خارجی 548 KB دانلود
رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئیلو پائولو کوئیلو رمان خارجی 386 KB دانلود
درساحل رودخانه ی پیدرا نشستم و گریه کردم پائولو کوئیلو رمان خارجی 2.59 KB دانلود
هفت گناه کبیره پائولو کوئیلو رمان خارجی 150 KB دانلود
جایی در بهشت پائولو کوئیلو رمان خارجی 44.3 KB دانلود
کیمیاگر پائولو کوئیلو رمان خارجی 2.63 MB دانلود
مکتوب پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.38 MB دانلود
ساحره ی پورتوبلو پائولو کوئیلو رمان خارجی 203 KB دانلود
شیطان و دوشیزه پریم پائولو کوئیلو رمان خارجی 668 KB دانلود
والکیری ها پائولو کوئیلو رمان خارجی 899 KB دانلود
ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد پائولو کوئیلو رمان خارجی 2.22 MB دانلود
زهیر پائولو کوئیلو رمان خارجی 1.06 MB دانلود


 

 

دانلود رایگان کتابهای نویسندگان خارجی، کتابهای یازده دقیقه ,عطیه ی برتر ,برنده تنهاست ,بریدا ,چون رود جاری باش ,داستانهایی برای پدران فرزندان و نوه ها ,کتاب راهنمای رزم آور نور ,خاطرات یک مغ ,کوه پنجم ,نامه های عاشقانه ی یک پیامبر ,رازهای ارد بزرگ و پائولو کوئیلو ,درساحل رودخانه ی پیدرا نشستم و گریه کردم ,هفت گناه کبیره ,جایی در بهشت ,کیمیاگر ,مکتوب ,ساحره ی پورتوبلو ,شیطان و دوشیزه پریم ,والکیری ها ,ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد , کتاب زهیر از پائولو کوئیلو , کتابخانه یاس
منبع این مقاله : دانلود رایگان کتاب

http://yasbooks.com/

آدرس این مقاله :
http://yasbooks.com/342/دانلود-کتابهای-پائولو-کوئیلو/