دانلود رایگان کتاب
دانلود کتابهای جبران خلیل جبران

تاریخ : شنبه، 27 اسفند ماه، 1390   موضوع : رمان خارجی

دانلود رایگان کتابهای نویسندگان خارجی، کتابهای نامه های عاشقانه یک پیامبر و کتاب شیطان از جبران خلیل جبران در کتابخانه یاس

 

بخشی از کتاب نامه های عاشقانه یک پیامبر اثر جبران خلیل جبران :

در همان نخستين ديدار ، حضورت مرا جذب کرد ؛ همان بار که در نمايشگاه طرح هایم در استودیوی آقای دی ، در حالی که شی ای نقره ای را در گردنت لمس می کردی ، به سويم آمدی و پرسيدی : آيا می توانم برخی از اين تابلوها را در مدرسه ام نمايش بدهم ؟
موافقت کردم ؛ و هر چه صحبت ما بيش تر ادامه می يافت ، احساس من بهتر و بهتر می شد. هنگامی که برای نخستين بار به خانه تو آمدم ، احساس کردم فضای اتاق- آن کتابها، آن شیوه تزئین خانه - تطابقی ژرف با من دارد . از شيوه گفتگومان خوشم آمد، و نیز از مهارت نرم تو در این که مرا به صحبت درباره خودم وامی داشتی .
بسيار می پرسيدی ، و حتی چند بار احساس غبن کردم ، اما به لطف هوش و ذکاوت تو گفتگومان همواره چنين انجام می يافت که من ، آن چه را که می خواستی بدانی بازگو می کردم .

اشخاص ديگری نيز مرا جالب يافته بودند . خوش داشتند نظاره گر صحبت من باشند، چون متفاوت بودم.
اما برای آن ها فراتر از يک سرگرمی نبودم و هنگامی که موضوع جالب تری ظاهر می شد ، از ياد می رفتم . بااين وجود ، تو توانستی چيزی را که در ژرفای دلم داشتم ، احساسی را که در آن به ندرت با ديگری شریک می شدم ، بيرون بکشی . اين عالی بود – و به همين شيوه ادامه داديم .


دانلود در ادامه مطلب

 

دانلود کتاب نامه های عاشقانه یک پیامبر

دانلود کتاب شیطان

 

 

دانلود رایگان کتاب , نویسندگان خارجی, کتاب نامه های عاشقانه یک پیامبر , کتاب شیطان از جبران خلیل جبران , کتابخانه یاس
منبع این مقاله : دانلود رایگان کتاب

http://yasbooks.com/

آدرس این مقاله :
http://yasbooks.com/337/دانلود-کتابهای-جبران-خلیل-جبران/