اعلانات سراسری انجمن

کتابخانه الکترونیکی یاس : نوروز 1394 مبارک باد .

معمای پول

معمای پول

پستتوسط ghanoonjazb » شنبه دي ماه 30, 1396 8:32 pm

یکی از مهمترین موضوعات در بیش از 99 درصد زندگی مردم جهان بحث ثروت و
موفقیت مالی است و تقریبا به همین درصد هم مردم دنبال رو قانون جذب هستند و می
خواهند در رسیدن به ثروت و موفقیت مالی با استفاده از این قانون عمل کنند.
من از طرفداران سرسخت قانون جذب هستم و بیش از 11 سال است در مورد قوانین
کیهانی حاکم بر زندگی انسان ها تحقیق می کنم شاید بیش از 200 مورد از کتاب – فیلم –
سیمینار و... را از اساتید برجسته دنیا مطالعه کرده ام و با تمام وجودم باور کرده ام ما
انسان ها می توانیم کنترل کامل بر زندگی خودمان داشته باشیم مخصوصا در حوزه ثروت
و موفقیت مالی ، و هیچ راهی هم ندارد غیر از اینکه بدانیم و باور کنیم ذهن است ما را به
سوی ثروت می برد یا از ثروت دور می کند .
طبق قانون فیزیک کوانتوم ثروت به سوی تعدادی از مردم می رود و به میزان بی شمار
وارد زندگی  آنها می شود و همین ثروت از 96 درصد مردم جهان دور می شود و به
سختی و به میزان بسیار ناچیز در زندگی آنها خودش را نشان میدهد که دلیل آن تنها در
عملکرد مغزشان است ، پیچیده ترین و عجیب ترین بحث در جهان به اتفاق همه ی عالمان
و دانشمندان مسئله مغز و پیچیدگی بی نهایت آن است باید باور کنیم تفاوت انسان ها حتی
در اینکه به بهشت می روند یا به دوزخ در نحوه فکر کردن آنان است.
دوستان ما در جهانی زندگی میکنیم که خداوند رهبر آن است و هرگز عملکرد جهان هستی
را بر اساس شانس و بخت تنظیم نکرده است بلکه یک قانون جهانی را بنام قانون جاذبه
ایجاد کرده است و تمام حرکات و دستاوردهای بشر به این قانون بستگی دارد و به هیچ
عنوان خداوند به کسی ظلم نکرده است و هیچ احدی را اضافــــــی خلــــق نکرده است به
معنایی خداوند ما و قانون جذب را خلق کرده و خودش از دور به ما نگاه می کند لــــذا اگر
طبق قانون شما اســــید و باز را با هم ترکـــیب کنید نتیجه آن نمک و آب خواهد بود خواه
مسلمان باشید یا کافر اصلا مهم نیست تا ابد ترکیب اسید و باز نمک و آب میدهد.
در اینجا مثالی را بیان میکنم که خیلی مهم است ودر فهم اینکه دلیل فقر وثروت فقط و فقط
نحوه عملکرد مغز است به ما کمک می کند ، دوستان عزیز غیر قابل تصور است خداوند
بیاید در دنیا کسی را بر *** دیگری برتری بدهد چون این نوع رفتار در تضاد کامل با
عدل مطلق خداوند است لذا خداوند بر اساس اینکه عادل مطلق است هیچ وقت کسی را بر
دیگران برتری نمیدهد بنابراین راه های رسیدن به ثروت وپول بی شمار برای همه ی
انسان ها به یک میزان در دسترس است و دلیل اینکه افراد اعداد متفاوتی از ثروت را
بدست می آورند تنها عملکرد مغزشان است.
تئوری مدارها در قانون کیهانی
ما در جهانی زندگی میکنیم چه دوست داشته باشیم و چه متنفر باشیم قانون جذب حاکم است
و درست مانند منظومــــــه شمسی زندگی ما دارای بی نهایت مدار متعـــــدالمرکز است این
موضوع را خیلـــی از افراد نمی دانند و باور ندارند که شرایط زندگی ما – میــــزان پول
و ثروتی که داریم - افرادی را که با آنها سروکار داریم و موقعیت ها وایده هایی که در تمام
مدت شب و روز به ذهن ما می آیند نتیجه بازگشت فرکانــــس هایی است که از مغز ما به
کیهان ارسال شده است و ما را در مدار این افراد – شرایط – ثروت ها – ایده ها – پولها
و موقعیت ها قرار داده است به همین جهت بیش از 96 درصد مردم جهـــــــان پول ندارند
شاد نیستند و از زندگی لذت نمی برند.

بر تک تک انسان ها واجب است که بدانند ساز و کار جهان هستی چگونه است و جهان
چگونه کار می کند تا بتوانند کنترل کامل زندگی را در دست داشته باشند ، در حوزه مالی
مثال مدارها را می آورم تا بهتر متوجه ساز و کار جهان هستی شویم . جهان بی نهایت
مدار دارد که در هر مدار یک مقدار پول وجود دارد مثلا در مداری ماهیانه 1 میلیون
تومان پول است و در مداری دیگر ماهیانه 100 میلیون ، در مداری دیگر 1 میلیارد پول
وجود دارد و انسانها با توجه به عملکرد مغزشان که از ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه دستور
می گیرد به هر کدام یک از این مدارها دسترسی دارند بعضی از افراد هم هستند که باور
و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگــــاهشان به حدی بیمار است که در مــــدار بدهکاری قرار
گرفته اند و هر ماه بدهکارتر می شوند بدون اینکه پولی بدست بیاورند و اصلا و ابدا این
حاصل کار یا تقدیر خدا نیست چون گفتیم خداوند عادل مطلق است و آسمان ها و زمین را
بر اساس عدل بنا کرده است و به هیچ انسانی ظلم نمی کند بلکه در راستای افتادن در مدار
اشتباه شخص بدهــــکار و بدون درآمد می شود لذا وقتی شما در فرکــــــانس اشتباهی قرار
بگیرید و در مدار ناخواسته هایتان باشید لاجرم بلا سرتان می آید و بدهــــــکار و بی پول
خواهید شد و اصلا ربطی به تقدیر خدا ندارد. بنابراین کسی که در مدار یک میلیون تومان
است تمام آن چیزی که در جهان می بیند همان یک میلیون تومان است و هر ایده – شرایط
موقعیت و پیشنهادی به او بشود در حول آن یک میلیون تومان می چرخد و جالب است این
فرد  نمی تواند بیشتر و کمتر از یک میلیون درآمد کسب کند به دلیل اینکه هیچ دسترسی
به منابع و اطلاعات سایر مدارهای دیگر ندارد مگر اینکه قادر باشد مدار فعلی خود را
تغییر دهد که آن هم دقیقا با تغییر در باورها ( هماهنگی میان 2 ضمیر) صورت می گیرد.
راز طلایی قانون جذب:
در این کتاب کاملا رایــــگان به این جهت نام آن را راز طـــــلایی قانون جذب نامیده ایم
که هیچ وقت درهیچ جای دنیا در مورد آن بحث نشده است و می دانم وقتی این راز واقعا
طلایی را دانستید متوجه این موضوع خواهید شد که چرا تا به حال از قانون جذب نتیجه
نگرفته اید و هرگز هم نتیجه نخواهید گرفت چون سیستم را از اول اشتباه یاد گرفته اید.
خیلی وقت پیش من با سیستم جهان هستی که قانون جذب است آشنا شدم و از آن زمان تا
به امروز حدود یازده سال می گذرد کتاب های زیادی از افراد برجسته مانند دکتر علیرضا
آزمندیان خواندم و هر کجا کتاب یا فیلمی از کلاس های ایشان به دستم میرسید بلافاصله
می خریدم و حتی به صورت حضوری هم سر کلاس های موفقیت ایشان حاضر می شدم
وکتابهای زیادی از دانشمندان خارجی مانند ناپلئون هیل ودیگران می خواندم تا به این
نتیجه رسیدم که موضوع پول و ثروت یک موضوع ذهنی است و اصلا ربطی به شخص
خاص – شرایط خاص یا هوش و استعداد فرد ندارد و پول در مدار خاصی قرار دارد
که هر کسی به این مدار برود بی نهایت پول و ثروت را بدست می آورد و خاصیت این
مدار این است که باید تو به سراغ آن بروی او به سراغ شما نخواهد آمد.
حالا برسیم به اصل موضوع این کتاب که در مورد راز طلایی قانون جذب است، دوستان
گفتیم تفاوت انسان های ثروت مند با انسان های فقیر جهان در نحوه عملکرد مغز است
انسان فقیر به این دلیل مبلغ درآمد ماهیانه اش تغییر نمی کند چون مغز او فقط عملکرد
قبلی را تکرار می کند و آن هم به این دلیل است که از دوران کودکی تا به امروز در
خانواده – مدرسه – دوستان و محیط زندگی خودش با یک  سری از باورها رشد کرده که
سبب شده مغز او متناسب با آن باور ها عملکرد از خودش نشان دهد.
مثلا اگر پدرش به سختی پول پیدا کرده است این باور در ضمیر ناخودگاه او به مانند بتن
سفت و سخت نقش بسته که پول پیدا کردن سخت است و نمی توان خیلی زیاد پول بدست
آورد و معمولا انسان همیشه نیازمند خانه – ماشین – تفریح – وسایل لوکس و... خواهد
بود لذا با توجه به این باور در مداری قرار می گیرد که به سختی پول بدست می آورد و
درآمد ماهیانه اندکی دارد .
یا اگر شخص یک مقدار اعتقادات دینی و مذهبی داشته باشد از دوران کودکی شنیده است
که ثروت سبب فاسد شدن انسان ها می شود و ثروتمندان ظالم هستند و پول و ثروت باعث
می شود انسان از خدا دور شود لذا این باور سخت و شیطانی به مانند آهن و فولاد به لایه
های مغز شخص چسپیده و ارتعاش هایی را صادر میکند که در مدار فقر قرار می گیرد
چون باور دارد که انسان فقیر به خدا نزدیک است و انسان ثروت مند از خدا دور است.
تضاد میان هدف و باور
طبق همین اصول ممکن است شخص بخواهد ثروتمند شود و تلاش زیادی هم انجام دهد
اما به دلیل اینکه باور او می گوید ثروت سبب فاسد شدن انسان می شود در نتیجه تا هر
زمان که این باور وجود داشته باشد تلاش انسان بیهوده است به همین جهت می بینیم خدا
می فرماید تلاش های شما پراکنده است !!
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى – قطعا تلاش های شما پراکنده است. آیه 5 سوره لیل
یعنی هدف شما و باور شما با هم در تضاد است و سبب می شود تلاش بیهوده و پراکنده
شود.
انسان تنها موجودی است که در عالم می تواند مدار و عملکرد مغزش را تغییر دهد و وارد
مدار جدیدی شود که در آن مدار مغز عملکردهای متفاوت از خود ساطع می کند و آن هم
تغییر در سیستمی است که مغز متناسب با آن از خود ارتعاش صادر میکند که باورهای
بنیادی است همان باورهایی که از کودکی ما شکل گرفته است و تا به امروز ما را در
قفس فقر و تنگدستی نگه داشته است.
ما به کرات شنیده ایم که اساتید برجسته این حوزه می گویند تغییر در نظام قدرتمند باورها
مستلزم برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه است که کاملا صحیح و به جاست اما نکته بی
نهایت مهم در این موضوع که راز نهفته قانون جذب است این است که ما علاوه بر ضمیر
ناخودآگاه یک ضمیر فعال دیگر هم بنام ضمیر خودآگاه داریم که این دو ضمیر در راستای
یکدیگر و به صورت دو خط مــــوازی در حرکت هستند لذا شما قبل از هر اقــــدامی باید
متوجه شوید که هر دو ضمیر را باید با هم تغییر دهید اگر فقط ضمیر ناخودآگاه را تغییر
دهید و ضمیر خودآگاه تغییر نکند سبب اختلال در نظام باورها می شود که ثمره آن ایجاد
حفره های ذهنی در مغز شما خواهد شد و هرگز شما تغییر نمی کنید و هرگز هم ثروتمند
نخواهید شد.
تغییر در ضمیر ناخودآگاه را شاید اکثر افراد بدانند که در ادامه اصول تغییر آن را ذکر
خواهم کرد اماتنها اصول تغییر ضمیر خودآگاه را افراد کمی می دانند و به همین جهت
است افراد خیلی کمی از قانون جذب نتیجه می گیرند و تا زمانی که این دو ضمیر را با هم
تغییر ندهید هرگز ثروتمند نخواهید شد چون قرار نیست قانون کیهانی تغییر کند بلکه باید
نحوه عملکرد مغز شما تغییر کند تا نتیجه ملموس را بگیرید.
ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
ما در داخل مغزمان دو نوع ضمیر داریم ضمیر خود آگاه و ضمیر ناخودآگاه، تفاوت این دو
ضمیر در این است که ضمیر خودآگاه شما همان عقل شما می باشد که به آتش دست  
نمیزند چون می داند می سوزد و ضمیر ناخودآگاه همان کودک درون است که تفاوتی بین
خوب و بد تفکیک نمی کند و هر آنچه را ببیند باور میکند و می پذیرد .
در تحقیقاتی در آمریکا شخص را در حالت هیپنوتیزم قرار دادند و با ضمیر ناخودآگاه او
صحبت کردند یک تکه یخ را به دست شخص چسپاندند و گفتند این آهن گداخته است و
دست تو را می سوزاند تصورمی کنید شخص بلافاصله دستش سوخت و تاول های بزرگی
در دستش ایجاد شد و او را به بیمارستان منتقل کردند در واقع ضمیر ناخودآگاه قدرتی به
مانند اتم دارد هم در جهت تخریب هم در جهت سازندگی اما راز طلایی قانون جذب این
است که شما می توانید ضمیر ناخودآگاه را گول بزنید و مجددا آن را ازنو برنامه ریزی
کنید اما ضمیر خودآگاه که همان عقل می باشد گول نمیخورد و در نتیجه هماهنگی لازم
میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شما از بین میرود و هرگز شما تغییر نمی کنید و ثروت
مند نخواهید شد.
لذا برای اینکه از قانون جذب نتیجه مطلوب بگیریم تاکید می کنم هر دو ضمیر را باید
هماهنگ با هم تغییر دهید.
تمام ذھن منطقی و ضمیر خود آگاه ما متوجه دنیای فیزیکی است، سالیان سال اینگونه تربیت شده و عادت کرده که فقط چیزی را باور کندکه می بیند، بنابراین تنھا چیزھایی رو باور میکند که می بیند.

بنابراین اگر غرق در پول و ثروت و ماشین ھای آخرین مدل باشید وافرادی
در محیط شماباشند که این دستاوردھا را دارند یا به راحتی می توانندبه ھرھدفی که دارند برسند، ذھن شما اینھا را به عنوان واقعیت می پذیرد و باور می کند که تو می توانی ثروتمندباشی...

اصول ثابت برنامه ریزی مجدد ضمیر خودآگاه
یک راه ساده – دقیق و علمی برای برنامه ریزی مجدد ضمیر خودآگاه وجود دارد و آن هم
این است که شما برای تغییرمجموعه باورهای ثروت دربسته تضمینی اجرای قانون جذب
به صورت کامل این باورها و نحوه تغییر تضمینی آن را بیان کرده ایم ، لازم است مدارک
و شواهد علمی – دقیق و عقلی را ارائه کنید تا ضمیر خود آگاه که همان هوش و عقل شما
می باشد قبول کند که فلان باور اشتباه است و باور طلایی ثروت را بپذیرد و آن را در لایه
های زیرین مغز شما ذخیره و بایگانی کند سپس شما ضمیر خودآگاه را با اصول تغییر که
ادامه شرح داده می شود تغییر می دهید و همــــاهنگی لازم را میان این دو ضمیــــر ایجاد
می کنید و آن موقع به نتایج کسب ثروت می رسید همان چیزی که خیلی وقت پیش دنبال
آن بودید و هر کاری می کردید نتیجه لازم و مد نظر خود را نمی گرفتید.
ارتعاشات مغز خود را جدی بگیرید و بدانید شما در دام این ارتعاشات گرفتار هستید به
همین جهت درهمه زمینه ها خصوصا زمینه مالی هیچ پیشرفتی نمی کنید این ارتعاشات به
حدی اهمیت دارند که در سال 1954 پاولی دانشمند فیزیک پایان نامه دکترا خود را در
مورد آن ارائه کرد و اصل انحصاری پاولی را بنا نهاد.
اصل انحصاری پاولی:
برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 1954 که به خاطر کشف قانون جدیدش به نام اصل

انحصاری پاولی که مورد تشویق آلبرت انیشتین هم قرار گرفت , معروف است .

پاولی می گوید: هر چیزی در جهان , ارتعاش مخصوص به خودش را دارد . همه

الکترون ها دارای سه ویژگی هستند ؛ به نام های :

سطح انرژی
چرخش
مدار

که فیزیک دان ها بر اساس این سه ویژگی , عدد کوانتوامی هر الکترون را محاسبه می

کنند و به دست می آورند . پاولی می گوید : در هر ذره میلیاردها الکترون وجود دارد در

حالی که هیچ دو الکترونی درجهان هستی دارای عدد کوانتوامی یکسانی نیست پاولی

مثالی می زند و می گوید :

سیبی را بر می داریم و از میان میلیارد ها الکترونی که درون آن است، فقط یکی را

انتخاب می کنیم .

فرض کنید نام آن الکترون را بگذاریم " اریک ...."

عدد کوانتوامی اریک عددی بسیار بسیار طولانی است اما برای این که کارمان را اینجا

ساده کنیم،فرض کنید آن عدد بزرگ 23 باشد .

پاولی ثابت کرد در هیچ کجای جهان هستی , حتی در ستاره ای در کهکشان های دور , نه

تنها هیچ سیب دیگری , بلکه هیچ شیئی دیگر پیدا نمی کنید که الکترونش عدد کوانتوامی

23 داشته باشد .

حال اگر دستمالی برداریم و سیب را برق بیندازم , از اصطکاک ایجاد شده , انرژی

حاصل می شود واین انرژی عدد کوانتوامی اریک را ارتقا داده و مثلا به 26 می رساند

و درست در همان لحظه تنها الکترونی که در جهان هستی با عدد کوانتوامی 26 بوده

دستخوش تغییر می شود شاید آن الکترون درداخل تیرآهنی در آمریکا یا درون شیشه ای

در آفریقا و یا در داخل ستاره ای در آسمان های دور باشد که به محض اینکه با عدد

کوانتومی الکترون درون سیب برابر شد باید خداوند بدون حتی یک هزارم ثانیه عدد

26 را تغییر دهد و این تغییر نباید با هیچ عدد دیگری در هستی برابر باشد .

جهان ما برای حفظ توازن خود لحظه به لحظه آرایش خود را تغییر می دهد .پاولی با

اثبات این موضوع جایزه نوبل فیزیک گرفت و گفت :

اگرهرالکترونی دارای ارتعاش منحصربه فرد خود باشد پس هر شیئی در جهان واجد

ارتعاش مخصوص به خود است .

و اما نتیجه گیری :

وقتی یک سیب با یک اصطکاک کوچک , تغییر پیدا می کند , بنابراین وقتی که من

فرزندم را در آغوش می گیرم و می بوسم , و یا وقتی که همسرم را می بخشم ...و یا وقتی

که به همسایه ام ناسزا می گویم و یا وقتی که دست خودم را خارش می دهم در واقع دارم

دستور زنجیره ای از تغییرات را به جهان هستی می دهم .

هر انــــدیشه ای که از ذهن ما می گذرد , الکـــــترون هایی را در گستره جهان هستی به

ارتعاش در می آورد و دستخوش تغییر می کند .

اندیشه فقط بر ماده تاثیر نمی گذارد، بلکه اندیشه خود ماده است غم و غصه مرا غمگین

می کند و این بزرگ ترین اشتباهی است که در من اتفاق می افتد .

غم و اندوه باید مرا هشیارتر کند، چون وقتی زخمی می شویم، آگاه تر می شـــویم ، اندوه

نباید بیچارگی را بیشتر کند .

بنابراین رنج را تحمل نکنید، بلکه آن را دریابید ... چون رنج کشیدن فرصتی است برای

هوشیارتر شدن اگر به جای محبتی که با کسی کرده اید ازاو بی مهــــری دیدید نا امید از

محبت کردن نشوید؛ چون برگشت آن را از فرد دیگری در یک رابطه دیگر و در یـــک

موضوع دیگر خواهید دید .

اصول برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه

شما به راحتی میتوانید ضمیر ناخودآگاه خودتان را بر اساس اصول زیرمجددابرنامه ریزی

نمایید و این ضمــــیر خاصیت مهمی که دارد این است تفاوتی میان واقعیت و غیر واقعیت

قائل نیست لذا به راحتی میتوانید افــــسار آن را با اصول زیر در دست بگـیرید در بـــسته

تضمینی اجرای قانون جذب ما دقیقا بـــــاورهای مخرب و آهنین را شناســــایی کرده ایم

و اصولی را برای تغییر آن تنظیم کرده ایم که بلافاصله مدار فعلی شما را تغییر می دهد

درمدار جدید شرایط – موقعیت ها – ایده ها – ثروت ها – افـــراد جدید وارد دنیای شـــما

خواهند شد و درآمد شما به صورت شگفت انگیزی تغییر خواهد کرد.

1 – برای برنامه ریزی مجدد نـــاخودآگاه باید مراقب حـــواس پنج گانه خود باشید  از تمام
چیزهایی که شما را ناراحت – افـسرده و غمـــگین می کند باید جدا بپرهیزید یعنی چشم –
گوش – بینی – زبان – و لمس کردن را به روی زیبایی ها – خوبیها – شادی ها – خنده
ها و چیزهایی باز کنید که به شما احساس نشاط میدهد .
برای ابد دستگاه تـــلویزیون و ماهواره را از خانه خـــودتان بیرون ببرید و برنامه های بی
معنی آنها را رها کنید چون بدون اینکه متوجه شوید این دستگاه ها ضمیر ناخودآگاه شما را
بمباران می کند چون بیش از 99 درصد این برنامه ها در مورد بدبختی ها و اتفاقات تلخ
صحبت می کند هرگــز نمی بینید تـــلویزیون بگوید یک انسان سالم روی کــــره زمین راه
می رود .
2 – مورد بعدی در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه فکر و توجه است که دقیقا قانون جذب
بر مبنای این مورد استوار است که در بسته تضمینی اجرای جذب دقیقا پاشنه آشیل افراد
را بیان کرده ایم که چگونه شما از قانون جذب نتیجه مطلوب نمی گیرید ، دوستان فکر ما
بسیار چموش است و اگر ما افسار فکر را در دست نگیریم طبق خاصیت بدی که دارد در
بیش از 90 درصد شبانه روز  به سراغ منفی ها - ترس ها – نا امیدی – کمبودها و فقرها
می رود چون از بچگی به این موارد توجه داشته و آنها را تجربه کرده است لذا باید شما
مراقب ذهنتان باشید به محض اینکه به سراغ منفی ها رفت نگذارید و به یک موضوع
شادی آور فکر کنید یا به اهدافتان به ثروتهای بی شمار جهان وبه ثروتمندان فکر کنید تا
این بار به کثرت ثروت – به امید – شادی – اتومبیل زیبا- خانه ها ی مجلل – ایده های
ثروت آفرین و ...عادت کند و کم کم شرایط  انتقال و تعویض مدار مغز شما فراهم شود.

دوستان عزیز بحث ما در این کتاب الکترونیکی رایگان تمام شد اما دوست دارم موضوع
بسیار مهم و کلیدی درارتباط با قانون جاذبه را که در کتاب کاملا رایگان جاذبه توجه است
را حتما مطالعه کنی و چون تا زمانی که جدای از تغییر 2 ضمیر خودت ســـیـــستم قانون
جذب را بلد نباشید و به درستی اجرا نکنید مطمئن باشید بازخورد شما نامطلوب است چون
در سیستم قانون جذب یک نکته بسیار ریز وجود دارد که اصل قانون جذب است و بیشتر
افراد متاسفانه آن را نمی دانند و نتیجه عکس می گیرند ، کتاب رایگان جاذبه توجه است
را می توانید از سایت دانلود نمایید.
دوستدار شما – جمال پورمینه
شما سطح دسترسی مورد نیاز برای مشاهده و دریافت فایل های پیوست این پست را ندارید.
نماد کاربر
ghanoonjazb
عضو جدید
عضو جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
10%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: شنبه دي ماه 30, 1396 8:21 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

Re: معمای پول

پستتوسط reza12345 » پنج شنبه بهمن ماه 5, 1396 4:15 am

هر کسی در زندگی تلاش کنه مطمینن به هدف نهایی که کسب درامده میرسه .عطر     ادکلن     ال سی کالا
نماد کاربر
reza12345
عضو جدید
عضو جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
10%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: پنج شنبه بهمن ماه 5, 1396 4:08 am
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0


بازگشت به مقالات و کتاب های ارسالی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان