اعلانات سراسری انجمن

کتابخانه الکترونیکی یاس : نوروز 1394 مبارک باد .

قله ی فهم قانون جذب

قله ی فهم قانون جذب

پستتوسط ghanoonjazb » دوشنبه بهمن ماه 16, 1396 11:18 pm

<!--> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility>  <w:BreakWrappedTables/>  <w:SnapToGridInCell/>  <w:WrapTextWithPunct/>  <w:UseAsianBreakRules/>  <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument><![endif]--><!--> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles><![endif]--><!--><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable     {mso-style-name:"Table Normal";     mso-tstyle-rowband-size:0;     mso-tstyle-colband-size:0;     mso-style-noshow:yes;     mso-style-parent:"";     mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;     mso-para-margin:0cm;     mso-para-margin-bottom:.0001pt;     mso-pagination:widow-orphan;     font-size:10.0pt;     font-family:"Times New Roman";     mso-ansi-language:#0400;     mso-fareast-language:#0400;     mso-bidi-language:#0400;}</style><![endif]-->


قله ی فهم قانون جذب
جمال پورمینه


عنوان                                                      صفحه


مقدمه                                                                        4


ساز و کارجهان هستی                                                  6


تفاوترحمن و رحیم                                                     10


قله فهمقانون جذب                                                       10


خلاصهکتاب                                                               15


پایان                                                                          17

اصول جهان برای موفقیت – ثروت – شادی –


دستاوردها و نعمت ها ثابت ، مطلق و جهانی است.


شانس – جنسیت – دین و مذهب – ملیت و زبان در این


سیستم برای موفقیت یکسان است.


برای رسیدن به اهداف نباید منتظر هیچ *** و هیچ


معجزه ای ماند حتی منتظر خدا هم نباشید چون خداوند


کاری برای شما انجام نمی دهد.مقدمه:


اصولابرای اینکه موضوع قانون جذب بتواند در زندگی


شما ایفاینقش کند و لحظه لحظه ی زندگی خودتان را


با اینابزار قدرتمند هستی شکل دهید و ارباب و خالق


زندگیخودتان باشید به گونه ای که هرگز اجازه ندهید


حتی یکدرصد زندگی شما را دیگران یا شرایط محیطی


برایتانشکل دهد باید 100 درصد قبول کنید و به خوبی


متوجهشوید که ساز و کار جهان هستی چگونه است به


دلیلاینکه تا باور نکنید صحت دارد که فرکــــــانس های


ذهن استکه زندگی را می سازد نخواهید توانست ثروت


سلامتی –شادی و نشاط را وارد دایره زندگی خودتــــان


کنید وهمان زندگی را تجربه خواهید کرد که تا به امروز


آن رادیده اید و تجربه کرده اید.


صحت قانون جذب


خداوندرحمن را سپاسگذارم که دری دیگر از رحمت بی


پایانخودش را به روی ما گشوده است و می آموزد که


انسان هابا شناخت و اجرای قانون هــــای وضع شده او


می توانندثروت مند و سعادتمند در دنیا و آخرت زندگی


کنند بهمانند همیشه وب سایت قانون جذب در صدد آن


است کهبرای اثبات حقانیت قانون جذب به کتــــــاب خدا


توسل جویدو با تفسیر های زیبا و علمی نهفته در آیات


این کتاببزرگ به اثبات موضوع قانون جذب بپــــردازد


من ازطرفداران سرسخت قانون جذب هستم و به خوبی


مشخص استکه لحظه لحظه زندگی ما حاصل سیگنالها


و فرکانسهایی است که از ذهـــن ما به کیهان در حـــال


ارسالهستند و بازگشت انعکاس همین فرکانس ها است


که زندگیفردای ما را شکل می دهند چون قانون جـــذب


می گویدهر رشته فکری همجنس خودش را در کائنــات


جستجو میکند که اثبات آن مورد تائید اصل انحصـــاری


پاولی است.


ساز و کار جهان هستی


آیه ایعجیب در قرآن وجود دارد که با اطمینان محض


می گویمبیش از 99 درصد مسلمانان آن را می خوانند


اما کمتراز 1 درصد آن را می فهمند و پیام بزرگ آن را


که درمورد ساز و کار جهـــــان هستی و اصول موفقیت


یا شکستاست در می یابند این آیه در ســـوره طه با


شماره 5آمده است.


الرحمن علی العرش استوی – 5 طه


رحمن بر روی تخت سلطنت کل هستی قرار گرفته است.


اگربخواهیم طبق اهدافی که قرآن دارد از این آیـــه مهم


متوجهشویم اشتباه است بگوئیم الله یا خدا بر روی تخت


سلطنت یافرمانروایی هستی قرار گرفته است!!!


قرآن میفرماید رحمن به معنی مهربـــــانبر روی تخت


فرمانرواییجهان قرار گرفته است . اگر دقت کـــــنیم در


میان تماماسمــــاء و صفات خداوند حتی نام مبارک الله،


قرآن کلمهرحمن را برای فرمانروایــــــی هستی برگزیده


است چراکلمه رحیم ،غفـــور،رزاق،علیـــم،قدیر و دیگر


نام هایخداوند نیامده است؟


این سوالبسیار مهم و حیاتی است جواب این سوال به


تنهاییمیلیاردها دلار ثروت را وارد زندگی شما خواهد


کرد بافهمیدن حقیقت این سوال هرگز فقر ، بدهکاری


بیماریهای روحی و جسمی را تجربه نخواهید کــــرد


جواب سوالاین است که هیچ کدام از اسماء و صفات


خداوندنمی توانند به تنهائی بیایند یا مقــــابل الله قرار


بگیرندمگر کلمه الرحمن که هم مساوی الله می آیــد و


هم بهتنهائی به عنوان آیه آمده است در سوره الرحمن


اولین آیهاین کلمه است و در آیه زیــــر هم می بینیم که


رحمن مقابلو مساوی با الله آمده است:قُلِ ادْعُوااللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ – 110 اسراء


بگو الله رابخوانید یا رحمن را بخوانید ( فرقی نمی کند)


با تائیدقرآن مشرکان  زمــــان پیامبر  در مکه الله را به


خوبی میشناختند و حتی می گفتند الله خالق آسمان ها


و زمیناست اما هنگامی که قرآن آنان را دعوت میکرد


برای رحمنسجده کنید آنان رحمن را نمی شناختند و با


تعجب میگفتند رحمن کیست و تنفرشان از دعــــوت به


عبادترحمن بیشتر می شد.


وَإِذَا قِيلَلَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ


لِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴿

۶۰
- فرقان


و چون به آنانگفته شود [خداى] رحمان را سجده كنيد


مى‏ گويند رحمان چيستآيا براىچيزى كه ما را [بدان]


فرمان مى‏ دهى سجده كنيم و بر تنفرشان می افزاید.


تفاوت میان رحمن ورحیم :


رحمن و رحیم از نـــام ها وصفــــــات خداوند هستند آیا


تفاوتی بین آنها از نظراهمیتو کــــــارایی وجود دارد یا


خیر؟


رحمن از رحیم مهم تـــر استچنانچه ذکــر کردیم رحمن


تنها کلمه ای است که به جایالله می تواند قرار بگیرد و


به تنهایی می تواند در یکآیه قرار بگیرد  اما رحیم این


خصوصیات را هیچ کدام ندارد .
قله ی فهم قانون جذب


رحمن طبق قواعد اصول عربی بروزن فعـــــلان است ،


وزن فعلان یکی از مهمترینخصوصیاتی که دارد جهان


هستی بر پایه آن مدیریت میشود این است کــــه متضاد


هر چیزی را همراه آن کلمه درخودش جای می دهد مثلا


غنی و فقرا بهمعنی ثروت مند  و  فقیر هــر دو در وزن


فعلان جای خواهندگرفت ازخصوصیات دیگر رحمن این


است که بر خلاف رحیم هم  مهـــــربان است و هم عذاب


می دهد چون تمام اسماء و صفتدیگر خدا مانند معز و


مذل به معنی عزت دهنده و خوارکننده درداخل  رحمن


جای میگیرند  .


پس رحمـــن دو معنی را برایساز و کار جهـــان هستی


می رساند اول اینکه می تواندسبب خوشبختی و بدبختی


فقر و ثروت ، سلامتی و بیمـــــاری، موفقیت و شکست


انســــان شود و دوم اینکهرحمن می تواند عذاب دهد یا


رحم کند و ببخشد به معناییرحمن می تواند رحیــم باشد


اما رحیم نمی تواند رحمنباشد پس رحمن فرمانــــراوی


هستی است و بر تخت حکومت کـــلخلقت قرار گــــرفته


است و بر اســـاس قوانینثابتی کـــه در همه زمان ها و


مکان ها وضع کرده است انسان ها می توانند با درک


عمیق و درست رحمنهم به موفقیت و ثروت و نشاط


برسند و هم باغفلت از ساز و کار جهان هستی و حاکم


مطلق آن به فقر وشکست یا بیماری و افسردگی برسند


لذا رحمن در دنیا با توجه بهعدل کامل خـــودش قوانینی


وضع کرده به هیچ عنوانتفاوتی بین انسانها،مسلمانان


، کافران یا انسان و حیوان قائلنیست اگر اسید و باز را


با هم ترکیب کنیم تا ابد نمک و آب می دهد وعدلمطلق


رحمن اجازه نمی دهد اینقانون لغــــو شود یا فقط برای


افرادی خاص کارائی داشته باشد لذا بر این باورهستیم


رحمن با ایجاد قانــــــــونجذب ابزار موفقیت یا شکست


انسان ها را فراهم می کند وتمام زندگی انســــــان ها از


نظر کیفیت به خودشان ربطدارد به رحمن ربطی نـــدارد


چون استفاده از تمام امکاناتو نعمتهای دنیا به مساوی


در دسترس تک تک انسان هاقرارداده است اگـــــر غیر


این باشد نمیتوانیم بگوئیمرحمن فرمانروای هستی است


و جهان را اداره میکند بایددیگر صفات خداوند رابیاریم


اما این غیر ممکن است قرآنرحمن را به عنوان مدیر و


رئیس هستی معرفی می کند کهتمام زندگی انســــان به


خودش بستگی دارد چگونه آن راشکل می دهد رحمن


دخالت نخواهد کرد اما نکتهجالب این است اگـــــر قرآن


رحیم را معرفی میکرد قضیه کاملا فرق می کرد آنموقع


کافی بود شما کار خیری انجامدهید یا دو رکعت نمــاز با


خشوع می خواندید رحیم وارد عمل می شد و بدون هیچ


تلاش و زحمتی میلیاردها ثروتو سلامتی و موفقیت را


وارد زندگی شما می کرد یا اگرمذل را به عنوان رئیس


هستی معرفی میکرد با کوچک ترینلرزش یا ستمی از


جانب انسان مذل با شدت تمام وارد عمل می شد و تمام


دستاوردهای یک عمر انسان راضربدر صفر می کرد.خلاصه:


دوستانعزیز ما دانستیم ساز و کار جهان هستی چگونه


استو به خود ما بستگی دارد چگونه زندگی کنیم وچه


دستاوردیهایی داشته باشیم با وجود رحمن از معجزه


خبرینخواهد بود و هر کسی طبـــق قوانین هستی پیش


رودموفقیت صد در صد مال او خواهد بود قوانین هستی


کهخداوند رحمن برای اجرای کامل عدالت خـــــود وضع


کردهقانون جذب است که مطلق – جهانی و فراگیر است


و هرگز هیچ تفــاوتی میان هیچ کسی قائل نیست درست


بهمانند نیـــروی جاذبه زمین است آیا تا به حال دیده اید


نیرویجاذبــه زمین از کار بیفتد ؟ مثـــلا فیلــــی در حال


پروازکردن باشد !!!


اینغیر ممکن است قانـــون جاذبــــه زمین همیشه فعال


استو تعطیلی در آن وجود نــدارد و اگــــر شما از یک


ساختمانبلند سقوط کنید اصلا مهم نیست انسان خوبی


هستیدیا بد مطمئنا صدمه می بینید بـــه همین جهت در


قانون جذب هم داستان به همین شیوه است تا زمانیکه


ملکهذهن تو روی ناخواسته هات عمل کند همیشه فقیر


و افسرده و بیمار خواهی بود هر چقدر هم انسانخوب


وبا کرامتی باشید قانون استثنا قائل نیست و حتی برای


یکثانیه هم لغو نمی شود اگر تا الان زندگی بد و زجر


آوریداشته ای به دلیل مداری است که با فرکانس های


ذهنخودت در آن افتاده ای مدارت را تغییر بده تا دنیای


تواز هر نظر تغییر کند و در مــــدار جدید ثــــروت ها –


شادیها – موفقیت ها و لذت بردن از زندگی وجود دارد


وهنگامی که شما وارد این مدارها شوید ناخودآگاه و به


صورتاجبــــاری با ثروت – شـادی – نشاط و انگیزه و


موفقیتروبــرو خواهید شد چـــونقانـــون جــذب خیلی


دقیقتراز آن چیزی است که شما فکر می کنید.


طبقاصل چهارم آقای دکتر وین دایر اگر ملکه ذهن شما


خیلیدرگیر بدبختی های زندگی نباشد طبق قانون جذب


کمکم اوضاع زندگی شما بهبود خواهد یافت.


این قانون جواب تمام چیزهایی است که در گذشته بوده ،


تما آنچه هست و تمام آنچه روزی خواهد بود.


– شاعر آمریکایی 1832 میلادی


پایان
www.ghanoonjazb.com

نماد کاربر
ghanoonjazb
عضو جدید
عضو جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
20%
 
پست ها : 2
تاريخ عضويت: شنبه دي ماه 30, 1396 8:21 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

بازگشت به مقالات و کتاب های ارسالی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان